Albrech Dürer! Jeg har testet mange ulike akvarellblyanter opp igjennom tidene. Nå er det Albrecht Dürer som er en fast del av mitt utstyr.